Angry Bird
Angry Bird
Ptak, V3+
Prawa ręka na odciągu koło głowy, lewa ręka na klamce nisko po prawe.Chaczenie prawej pięty na półce pod dachem.
No ascents logged.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!