Kapa
Kapa
Dookoła śwata, V7
Start jak KL Bobas SD, trawers w prawo, wyjście wymykiem taternickim
1 ascent logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!