Kapa
Będzie jak będzie, V3
Bez klamy po prawo i kantu, na wprost przez oblaki na prawą rękę
No ascents logged.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!