Angry Bird
Angry Bird
Angry Bird
Angry Bird, V4+
Start z lewej strony trzymamy odciągową klamę a prawą ręką dwójko-ścisk, sięgamy do półki po czym robimy banie do następnej obłej klamy na wyjściu.
3 ascents logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small c84e81e5df83
Michał Brzeziński
2013-05-25
Flash
Small 9f3cbdc1e0b9
Jo Scha
2013-11-04
Red point