Angry Bird
Angry Bird
Angry Bird
Angry Bird, 6c
Start z lewej strony trzymamy odciągową klamę a prawą ręką dwójko-ścisk, sięgamy do półki po czym robimy banie do następnej obłej klamy na wyjściu.
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|6c|6c%2b&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small c84e81e5df83
Michał Brzeziński
2013-05-25
Flash
Small a54788f0f4ad
Jo Scha
2013-11-04
Red point
Small 9ff42f7cc6c4
Konrad Janek
2018-08-09
Red point
6c+