Tyck&bra-stenen
Svärfars sylar, 6A
Startar med händerna på mellansprickan och fötterna på nedre sprickan, toppar ut på hörnet snett ovanför översta sprickan.
Added by Johan Mood
1 ascent logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Johan Mood
2021-07-14
Red point