Tyck&bra-stenen
Pappas trappa, 5
Starta på mellansprickan med fötterna på nedre sprickan, traversera åt höger och toppa ut på toppen av den högra stenen till höger om den vertikala sprickan.
Added by Johan Mood
1 ascent logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Johan Mood
2021-07-13
Flash