Tunaborg
Allts omvända svårighet, 7A+
Gaston för vänstern och den bra crimpen i samma höjd för högern.
Added by Jimmy Karlsson
1 ascent logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Instagram, Vimeo, and YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Jimmy Karlsson
FIRST ASCENT
2018-05-23
Red point
Rolig och oväntat svår i början.