Vid vägen
Gaustatoppen ss, 7B+
Starta som Lerbäcksareten höger och klättra den svåra delen upp till juggen. Därefter ett par långa flytt ut höger till Gaustatoppens start. Följ detta problem till toppen. Fantastiskt problem med massa klättring.
Added by Henrik Seeliger
1 ascent logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Public to-do list entries