Stäketbouldern
Trollsnäckan, 6A+
Starta som "Snäckor och magiska stenar", traversera vänster och klättra "Bergatollet".
Added by Olle F
2 ascents logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small adb99d163fda
Olle F
FIRST ASCENT
2020-06-28
Red point
Vangelis Fogelmark
Vangelis Fogelmark
2021-03-21
Red point