Simaninvuori
Linnut, 6a
Ansa Hirvonen -08
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|5%2b|6a&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Automatic grade updates
2012-03-08: 5+ => 6a
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 0142c9d131f7
Rami Haakana
2009-07-18
On-sight
Small 7450a2d56c12
Jouni Keltanen
2009-07-25
On-sight
Small 263fb9093f82
Sanna Leppänen
2011-06-05
On-sight
Small b0419994a8bf
Juha Olli
2011-07-05
Flash
Beauty.
Small 1b5a9571e7e3
Antti Liukkonen
2011-07-19
On-sight
5+
Mukava lämppä.
Henri Huttunen
Henri Huttunen
2012-07-01
Red point

Public to-do list entries