There are no topos available for sector Huvudväggen at Rektorn. You can add new topos on the topo page.
Gömda väggen, 6a
1 ascent logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small edcaca484a31
Björn Buckwalter
2013-07-19
Flash
Med Fredrik Hansson. Ouppvärmd och kallt om fingrarna. Vi nyttjade arêten mot “Anonym”, och travesterade med hjälp av överkanten. Jag tror man kan göra den direkt upp utan att lämna väggen--grep finns, men mina fingrar var för kalla för att våga dra i dom.