Sonja, 5
Jištění: 5 bh + sl. Popis: Druhá cesta zleva ve spodním patře, dole oblé chyty, potom položené až na vrchol ke sl.
Added by Lukas Blazek
No ascents logged.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Public to-do list entries