Färjesångsblocket
Crude Clay, 6A
Överhäng. FA: C Jansson, J Smedsaas. 1999
Added by G Rim
Grade opinions
Video beta
Amanda sänder Crude Clay, Nåsten
Emil Ragnarbaek over 9 years ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Jenny Bäckström
2003-07-05
Red point
Lotta Jansson
2003-07-05
Red point
6B+
från brant till sva
Henric Skoog
2008-10-13
Red point
Min första 6A, efter att jag egentligen gett upp och mentalt förberett mig på att gå hem.
Emil Ragnarbaek
2012-08-28
Flash
Sköna flytt!
Charles Fulford
2012-09-11
Red point
Charlie Fulford
2012-10-14
Red point

Public to-do list entries