Kuukivi
13 routes on 5 topos
Peacemaker
2 routes on 1 topo
Jurassic Park 2
10 routes on 3 topos
Jedi
3 routes on 2 topos
Nyyppä
3 routes on 1 topo
Jurassic Park
14 routes on 5 topos
Sammalsade kivi
4 routes on 1 topo
Janin Släbi
0 route on 1 topo
Leikkikentän kivet.
19 routes on 10 topos
Radanvarren kivet
6 routes on 7 topos
Melaniemi
Melaniemi
General marker for the crag