Routes on Malveira

112 boulder

We like Malveira

Niini Vartia • almost 4 years ago
Olli Antikainen • about 4 years ago
AO Salmi • about 4 years ago

Activities on this crag