Routes on Malveira

95 boulder

We like Malveira

Sami Kiiskinen • over 3 years ago
Olli Antikainen • almost 4 years ago
Niini Vartia • over 3 years ago

Activities on this crag