Routes on Malveira

95 boulder

We like Malveira

Sami Kiiskinen • about 3 years ago
Olli Antikainen • over 3 years ago
AO Salmi • over 3 years ago

Activities on this crag