Routes on Malveira

95 boulder

We like Malveira

AO Salmi • almost 4 years ago
Olli Antikainen • almost 4 years ago
Sami Kiiskinen • about 3 years ago

Activities on this crag