Sivuseinä 1
2 routes on 1 topo
Takaseinä 2
6 routes on 1 topo
Maininki
2 routes on 1 topo
Sivuseinä 2
2 routes on 1 topo
Takaseinä 1
5 routes on 2 topos
Maininki
General marker for the crag