Hygget
Storpotäten variant, 4
Kanske svårare för den korte
Added by Henric Skoog
Grade opinions
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Henric Skoog
2009-05-13
Flash
Trodde det här var Mandeln. Fin med rätt beta.
Emil Ragnarbaek
2013-04-25
Flash
Gustav Cederholm
2017-07-25
Flash
Johan Schedin
2017-07-25
Red point
Luca Jakta
2018-04-14
Flash
4+
Franz Wagner
Franz Wagner
2019-07-23
Flash

Public to-do list entries