Spänningsblocket
Lågspänning, 5
Added by Emil Ragnarbaek
16 ascents logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Jens Engström
Jens Engström
2010-08-10
Red point
Fin men bleknar i jämförelse med sin granne..
Emil Wikström
Emil Wikström
2011-04-18
Flash
Höga snygga överhänande linjer. Inte så vanligt i de lägre graderna. Ej lika kul som den vänstra dock.
Emil Ragnarbaek
2013-10-12
Flash
Skönt flyt!
Martin Josefsson
2014-04-04
Flash
Bernardo Cisternas
2014-04-12
Flash
Åke Strese
Åke Strese
2016-04-12
Flash

Public to-do list entries