Väggarna
Väggarna
Hentos spricka, 5+
Added by Joar Gruneau
Grade opinions
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Henric Skoog
2009-05-13
Red point
Högt var det
Emil Wikström
Emil Wikström
2009-05-17
Flash
5
höjdrädd
Lars Pettersson
Lars Pettersson
2009-05-27
Flash
5
Hög, löst nyckelgrepp.
Jens Engström
Jens Engström
2010-03-13
Red point
5
Fint och börja säsongen med en high ball.
Henrik Enfält
2012-04-07
Flash
Micael Hellberg
2012-05-01
Flash

Public to-do list entries