Sprickstenen
Sticky damp, 7b+
Typ 20 m innanför sprickstenen, på ett frihängande block fastkilat mellan två mindre stenar. Sittstart med vä hand på incut, höger hand på slopig list. Avsluta upp höger.
1 ascent logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Public to-do list entries