Kashmirblocket
Sömnlös, 7a
Sittstart vänster om Kashmir, klättra något upp vänster (med greppet ute i grooven till vänster)
No ascents logged.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Public to-do list entries