Hippopotamus
Popsicle, V2
Sit start
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|v1%2b|v2|v3&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Automatic grade updates
2017-05-28: V1+ => V2
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 3e9d17b098f2
Fredrik Bodin
2nd ASCENT
2013-07-29
Flash
Kändes som att jag löste den lite svårt, men tror ändå att det kan vara en sexa.
Small 9accddd826ef
Pär Åslund
FIRST ASCENT
2013-07-29
Flash
V1+
Small 7327e8cead54
Per Wermelin
2014-08-09
Flash
V1+
Small 877f5f4efb9b
Alexander Fallden
2014-08-09
Red point
V1+
Small 023b6e7fd432
Tony Berglund
2014-08-09
Red point
Small 5dbf2d9dbebb
Robert Österholm
2017-05-28
Red point
V3