Glömda stenarna
Sex laxar i en Nilsask, 6b+
Hoppstart. Klättra upp åt vänster.
1 ascent logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!