Glömda stenarna
Nilsasken, 6a+
Hoppstart. Klättra upp åt höger.
1 ascent logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!