Hållstastenen
Tjuven, 6B+
Sittstart. Travers. Definerad start på de 2 sloparna på rampen/hyllan. Följ rampen upp vänster. Samma utsteg som "Vrål på utsteget" (fast från andra hållet)
Added by Johan Lundgren
Grade opinions
Video beta
Hanna W
Björn Nilsson over 10 years ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Tomas Lundgren
FIRST ASCENT
2004-04-25
Red point
Björn Nilsson
2011-04-15
Red point
Hård.
Hanna Lood
Hanna Lood
2012-05-08
Red point
Helt otippat!
Robin Stensson
2013-05-28
Red point
6c
Hanna Wegbrant
2014-02-20
Red point
6c
Fin travers som krävde lite magstyrka.