Hållstastenen
Sträck dig, 6A+
Ståstart. Starta stående på stenen, sedan rakt upp. Vet ej grad, eller var den går.
Added by Johan Lundgren
No ascents logged.
Video beta

You can embed videos from Instagram, Vimeo, and YouTube.

Add a video!