Hållstastenen
Hållsta & Robin, 6A
Definerad start. Ståstart. Travers. Start på sloparna långt höger. Vet ej hur denna går. Troligen upp vid Dan på Korset.
Added by Johan Lundgren
No ascents logged.
Video beta

You can embed videos from Instagram, Vimeo, and YouTube.

Add a video!