Peanut butter and jelly
Hörnet, 5+
Added by Erik Sköldstam
Grade opinions
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Gustav Cederholm
2020-05-06
Flash
Per Åström
2020-06-21
Red point
5
Grannen till höger är roligare (och kanske svårare?) Fossingen stack på första försöket.
Ida Andersson
2020-06-21
Flash
Använde de goda greppen till vänster. annars vet jag inte hur det skulle bli en femma. Generellt fina problem på en fin sten laget runt.