Przyziomie
Lena, 5.13c
3sta + trawers w lewo
1 ascent logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small d8028ae2d573
_ hans_
2018-10-11
Red point
ze specjalną dedykacją dla Ariela, który był pierwszy :)