Vingespennsteinen
Full spennvidde, 6B
Starter som i "Vingespenn", topper ut på venstre del av toppeggen
Added by Tomas Reinsborg
Grade opinions
Video beta
Tomas Reinsborg almost 4 years ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Tomas Reinsborg
2020-05-06
Flash