Vingespennsteinen
Flaksing og baksing, 6C+
Starter sittende med venstre på slope-hylle og høyre på eggen. Følger eggen
Added by Tomas Reinsborg
Grade opinions
Video beta
Tomas Reinsborg about 4 years ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Tomas Reinsborg
2020-05-09
Red point