Vingespennsteinen
Et vingeslag, 5+
Sittstart med begge hender på liten "hylle", et flytt opp til den laveste toppen av steinen.
Added by Tomas Reinsborg
Grade opinions
Video beta

You can embed videos from Instagram, Vimeo, and YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Tomas Reinsborg
2020-05-06
Flash