Falkeredet
1
2
Falkeredet 1 / 3
  • Semi-sitstart på små tak/struktur. Traverser til venstre via god "hylle". Vertikal sidepull er eliminert.
  • Som i "Lommeringern" men uten eliminasjon av vertikal sidepull.
Falkeredet
1
2
Falkeredet 2 / 3
  • Starter sittende lavt med hender på gode tak på hver side av eggen, bruk tak på høyre side av eggen samt eggen, avslutt som i "Lommeringern".
  • Starter som i Lommeeggen, men videre er kun eggen med.
Falkeredet
1
2
3
Falkeredet 3 / 3
  • Starter i Lommeringern, traverser rundt hjørnet via den store "krysatll-lomma" og topper ut videre opp til venstre for treet.
  • Sittstart med vestre i "krystall-lomma" og høyre på høyre side av eggen, klatre skrått opp til venstre.
  • sittstart med venstre på god vertikal kant, høyre på liten krimp, gåes direkte opp.