Karmasutra
Karmasutra
Thunder, 7A+
Sitstart, go straight up.On the backside of Jordfelsbryt.
Added by Per Wermelin
2 ascents logged
No differing grade opinions.
Beta
Start with one hand on a crimp and the in a layback. Go straight up.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 7327e8cead54
Per Wermelin
FIRST ASCENT
2012-05-26
Red point
Small 3e9d17b098f2
Fredrik Bodin
2013-08-31
Flash
Fanns märkta startgrepp (onödigt), började dock lägre med höger hand då jag inte nådde det övre från sittstart.