Kapa
Kapa
PrzezPorost, V3
Start w dachu z krawądek, trawersem dalej po krawądkach do obłej krawędzi i do góry przez podchwyty.
No ascents logged.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Public to-do list entries