Flash Gordon, 6C, Orhem, Sweden

Alternativ sekvens med lång flytt vh istället för HH till den smått osynliga crimpen soma avslutar den mest utmanande klättringen. Cred till betaförfattaren och cameramannen.