Rechot żula, 8b, Festung Posen, Poland

Na początku filmu miałem małe problemy techniczne z nagrywaniem