Bóg, honor, obczyzna, V8, Podlesice, Poland

wariant pierwotny za 7C - w cruxie bez odkopanej krawądy na prawą