Ett frekvent använt fotsteg på Moonlander/Armstrong har gått till de sälla jaktmarkerna. Nockeby 2
Photographer: n/a, added by Fredrik Sydstrand almost 4 years ago