Simon's Seat Simon's Seat
Photographer: K_K_, added by Karol Kosmowski almost 7 years ago