Østkammen sett fra vesletoppen Østkammen, Traditional, 5 (Norwegian 5-) Kuglhornet
Photographer: LJA, added by Lars Joramo almost 2 years ago