Kazik na Shinobi sd 8a Witosza
Photographer: Mikos, added by Mateusz Mikosik almost 2 years ago