Kazik na Shinobi sd 8a Witosza
Photographer: Mikos, added by Mateusz Mikosik over 1 year ago