Erik Sköldstam Fri Apr 21 10:31:43 2017
Jag kunde inte ändra namn på detta problem. Den heter Tre gringos ca 6a.
as a comment on Tre gringos (6A+) - Namn