Dag Knutsson Thu Jun 9 12:06:27 2016
Kvällssol at Botsmark
2 new topo images
5 new undrawn routes:
- dAmPx2DaMpᶟ (6B+)
- Är det sant?! Får jag smaka? (6B)
...