Per-Ola Nilsson Tue May 6 18:21:57 2014
Hästblocket (Blocklands) at Klintklinten
1 new topo image with 2 routes:
- Till Per-Olas förtret (7A+)
- Gästfrihetens pris (7C)