OKAP
1
2
3
4
OKAP 1 / 3
OKAP
1
2
3
4
OKAP 2 / 3
OKAP
1
2
3
OKAP 3 / 3
  • Z oznaczony chwytów. SD projekt
  • SD z kamienia w lewo do Tai Czi i wyjście. FA Wiśnia ? lata 2000-2005 ?
  • SD, propozycja.FA Michu 2016. Możliwość startu bez kamienia. Trudne