Šnek
3 routes on 1 topo
Bukový kámen
5 routes on 1 topo
Morče
13 routes on 3 topos
Klokan
11 routes on 1 topo
Velryba
4 routes on 1 topo
Fontáček
4 routes on 1 topo
Rolling Stones
13 routes on 2 topos
Diamant
4 routes on 0 topo
Takovej
3 routes on 1 topo
Vysoky vrch
General marker for the crag