Klippan
1
2
Klippan 1 / 4
Klippan
1
2
Klippan
1
2
3
Klippan
1
2
Klippan 4 / 4
  • Sds, Eliminera högra areten/kanten, slutar på jug. Filmbetan gäller inte för Druvan.
  • Sds, climb the arete ends on big jug.