Allehensrätten
Allmänt förfall, 7B+
Sittstart underkling.
Added by Marcus Hernegård
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|7b%2b|7c&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta
Daniel Fagerlund over 5 years ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small d6179ed39143
Marcus Hernegård
FIRST ASCENT
2015-05-03
Red point
Fet link up. Snäppet tyngre än Allehensrätten. Troligen påverka vingspannet graden...
Peter Schibbye
Peter Schibbye
2016-05-28
Red point
Riktigt fin!

Public to-do list entries

Small a3f10e9c9bee
sjukt fett problem! måste prova det där!