GBO 1 - Utby.
Los Lobos, 6c
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|20|1:|6b|6b%2b|6c&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 62772c6f2198
Viktor Magnusson
2008-11-23
Red point
6b
Small 94c40f5763b1
Fredrik Niva
2011-02-19
Red point
svår start, enkel topp.
Dan Degerman
Dan Degerman
2012-08-07
Red point
Small 080383810ff2
Johan Rapakko
2012-10-09
Red point
Standstart
Small 349608eb13a3
Red point
Sådär och kanske soft om man håller högerhanden optimalt.
John Vleugels Antonson
Red point
Nu råder begreppsförvirring. Är det inte den här som heter Fletch ss (Sex with babylon)?